Over OVL

Ondernemersvereniging Liempde

OVL heeft als doel om de relatie met gemeente, zusterorganisaties en instanties en tussen leden onderling optimaal te onderhouden. Om dit te bereiken organiseert OVL bijeenkomsten, zowel informatief als gericht op de versterking van de onderlinge netwerken en relaties. Voor de gemeente Boxtel is OVL het aanspreekpunt voor de ondernemersbelangen in Liempde. OVL onderhoudt banden met zusterorganisaties als Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) en Ondernemersvereniging Boxtel (OVB).

OVL heeft als doel om
de relatie met gemeente,
zuster­organisaties en
instanties en tussen leden onderling optimaal
te onderhouden.

Activiteiten leden

OVL organiseert tweemaal per jaar een ledenvergadering. Deze vergaderingen bestaan uit een informatief deel en een netwerkonderdeel. Voor invulling van het eerste deel worden vaak gastsprekers uitgenodigd die ingaan op een actueel onderwerp, dat interessant is voor een groot deel van de OVL-leden. Ook excursies naar bedrijfslocaties van een van de OVL-leden maakt met regelmaat onderdeel uit van het programma van de ledenvergaderingen. Het sociale element is voor veel leden wellicht nog belangrijker dan het formele deel van de ledenvergaderingen. Dit onderdeel wordt door zeer veel leden erg goed gewaardeerd, wat ervoor zorgt dat de ledenvergaderingen erg goed bezocht worden.
Verder organiseert OVL met regelmaat activiteiten die geheel gericht zijn op het versterken van de onderlinge netwerken en relaties: zoals de zomerdag en een feestavond.
In 2015 is een start gemaakt met de organisatie van informatieve, laagdrempelige bijeenkomsten op vrijdagmiddag.

Aanspreekpunt ondernemersbelangen

Om de contacten met de gemeente Boxtel goed te onderhouden nodigt OVL het college van burgemeester en wethouders en alle fracties van de gemeenteraad van Boxtel steeds uit om de ledenvergaderingen bij te wonen. Eenmaal per jaar vindt een bespreking met de portefeuillehouder economische zaken binnen het college van de gemeente Boxtel plaats. Het Citymanagement Boxtel behartigt de belangen van alle detaillisten in de gemeente Boxtel. OVL heeft een afgevaardigde in dit overlegplatform.

Feiten

Liempde is een zeer ondernemend dorp. Een zeer groot deel van de bedrijven, maar liefst meer dan 150, heeft zich verenigd in OVL.

OVL heeft niet sec alleen oog voor ondernemersbelangen, maar zeker ook voor de leefbaarheid van het dorp Liempde. In 2009 introduceerde OVL de leefbaarheidsdriehoek: samenwerking tussen inwoners, verenigingen en ondernemers. Dit vanuit de filosofie dat alleen met een goed functionerende samenwerking tussen deze drie groepen, zowel de leefbaarheid als de lokale economie in Liempde vitaal kunnen blijven.

Vanuit deze filosofie is SPPiLL ontstaan. OVL heeft het ontstaan van SPPiLL ge√Įnitieerd en vormgegeven. In de loop van 2014 heeft OVL SPPiLL verzelfstandigd. Alle initiatieven die worden ontplooid of tot planontwikkeling hebben geleid, komen mede uit de koker van OVL (zie www.sppill.nl).

Door de muntjesspaaractie Op Liemt Gemunt brengen de deelnemende centrumondernemers extra geld in het laatje van de verenigingen in Liempde. Doordat Liempdenaren kopen bij deze ondernemers stimuleren zij mede de leefbaarheid van Liempde. Inmiddels heeft deze actie ca. 115.000 euro opgeleverd!